2014 m. balandžio 30 d. diskusija „KIBERNETINĖS ERDVĖS SAUGUMAS: DABARTIS IR ATEITIS“