Darbotvarkės 

EN

2016 m. gegužės 18 d. Migracijos komisijos posėdžio darbotvarkė (papildyta)


 

Eil.
Nr.

Data,

laikas,

vieta

Svarstomi klausimai

 

Pranešėjas

1.

2016-05-18
13.00 – 13.05 val.
II r. 415 salė

Darbotvarkės tvirtinimas

V. Vasiliauskas

2.

2016-05-18
13.05 – 13.40 val.
II r. 415 salė

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 17, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 441, 45, 46, 50, 57, 58, 62, 63 straipsnių pakeitimo ir papildymo 61, 451 straipsniais įstatymo projekto (Nr. XIIP-4306)

Vidaus reikalų ministerijos atstovas

V. Vasiliauskas

 

3.

2016-05-18
13.40 – 14.00 val.
II r. 415 salė

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XIIP-4039)

V. Vasiliauskas

A. Dudėnas

4.

2016-05-18
14.00 – 14.20 val.
II r. 415 salė

Dėl Seimo nutarimo „Dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo“ projekto

M. Zasčiurinskas

5.

2016-05-18
14.20 – 14.30 val.
II r. 415 salė

Kiti klausimai

V. Vasiliauskas

 

Komisijos pirmininkas                                                          Valdas Vasiliauskas

 2015 m.


© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ