Darbotvarkės 

EN

2016 m. birželio 8 d. Migracijos komisijos posėdžio darbotvarkė


 

Eil.
Nr.

Data,

laikas,

vieta

Svarstomi klausimai

 

Pranešėjas

1.

2016-06-08
13.30 – 13.35 val.
Seimo I r.,
Aleksandro Stulginskio
 salė

Darbotvarkės tvirtinimas

M. Zasčiurinskas

2.

2016-06-08
13.35 – 13.45 val.
Seimo I r.,
Aleksandro Stulginskio
 salė

Migracijos komisijos pirmininko rinkimai

M. Zasčiurinskas

3.

2016-06-08
13.45 – 14.00 val.
Seimo I r.,
Aleksandro Stulginskio
 salė

Kiti klausimai

M. Zasčiurinskas

 
 

Komisijos pirmininko pavaduotojas                                                                                                Mečislovas Zasčiurinskas

 

 2015 m.


© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ