Darbotvarkės 

EN

2016 m. rugsėjo 14 d. Migracijos komisijos posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Projekto Nr.

Svarstomas
klausimas

Pagrindinė ar
papildoma
komisija
(stadija)

Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1 . 

2016-09-14
13.00–13.05
I r. Aleksandro Stulginskio s.

 

Darbotvarkės tvirtinimas

 

 

A. Dumbrava,

J. Krumplytė

2 . 

2016-09-14
13.05–13.30
I r. Aleksandro Stulginskio s.

XIIP-4485

Seimo nutarimo projektas „Dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo“

Papildoma

(svarstymas)

A. Dumbrava,

J. Krumplytė

3 . 

2016-09-14
13.30–15.00
I r. Aleksandro Stulginskio s.

 

Dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo

 

Kviečiami Vyriausybės atstovai

 

A. Dumbrava,

J. Krumplytė

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                Algimantas Dumbrava

 

 2015 m.


© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ