Darbotvarkės 

EN

2016 m. lapkričio 9 d. Migracijos komisijos posėdžio darbotvarkė


 

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Svarstomas
klausimas

Komisijos išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1 . 

2016-11-09
14.00–14.05
I r. Aleksandro Stulginskio s.

Darbotvarkės tvirtinimas

 

A. Dumbrava,

J. Krumplytė

2 . 

2016-11-09
14.05–14.30
I r. Aleksandro Stulginskio s.

Dėl Komisijos veiklos ataskaitos

A. Dumbrava,

J. Krumplytė

3 . 

2016-11-09
14.30–14.40
I r. Aleksandro Stulginskio s.

Kiti klausimai

A. Dumbrava,

J. Krumplytė

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                   Algimantas Dumbrava2015 m.


© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ