Pranešimai žiniasklaidai 

EN

Seimo Migracijos komisija teikia Seimo nutarimo projektą dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo


2016 m. gegužės 18 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Gegužės 18 d., trečiadienį, Seimo Migracijos komisija svarstė ir patvirtino Seimo nutarimo projektą „Dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo“. Projekte siūloma Vyriausybei atlikti valstybės institucijų vykdomą demografijos, ryšių su emigravusiais Lietuvos Respublikos piliečiais palaikymo, migracijos ir integracijos procesų valdymo analizę ir įvertinti galimybes šių procesų valdymą pavesti vienai valstybės institucijai.

Migracijos komisijos pirmininkas Valdas Vasiliauskas atkreipia dėmesį, kad „blogėjanti Lietuvos demografinė padėtis, nemažėjanti Lietuvos Respublikos piliečių emigracija daro neigiamą poveikį šalies ekonomikai ir socialinės apsaugos sistemai, todėl pagalbinė demografinių iššūkių sprendimo priemonė turi būti lanksti, veiksminga ir į ateitį orientuota migracijos politika.“ Migracijos komisijos pirmininko pavaduotojas Mečislovas Zasčiurinskas atkreipia dėmesį į tai, kad „migracijos politikos veiksmingumas yra neatsiejamai susijęs su plėtojama integracijos politika“.

Seimo nutarimo projekte taip pat siūloma sudaryti darbo grupę iš mokslininkų, valstybės pareigūnų, specialistų ir socialinių partnerių Lietuvos demografinės, migracijos ir integracijos politikos 2018–2027 metų strategijos projektui ir Lietuvos piliečių reemigracijos skatinimo programos projektui parengti ir parengtus dokumentus pateikti Seimui.

Komisijos posėdyje taip pat buvo svarstomi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo projektai, kuriais siekiama sušvelninti leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo užsieniečiui reikalavimus (atsisakant trijų darbo vietų steigimo įmonėje reikalavimo), taip pat Vyriausybės pateiktą minėto įstatymo pakeitimo projektą, kuriame siūloma įtvirtinti naują pagrindą leidimui laikinai gyventi išduoti užsieniečiui startuoliui, t.y. tokiam užsieniečiui, kuris ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu.

 

 

Jolita Krumplytė

Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriatas, tel. (8 5) 239 6855, el. p. [email protected]

 

 

 2015 m.


© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ