2015 m. 

EN

Darbą pradėjo Seimo Migracijos komisija


Šiandien vykusiame Seimo Migracijos komisijos posėdyje pirmininkas Valdas Vasiliauskas pasveikino komisijos narius su darbo pradžia ir akcentavo, kad komisija savo darbo pobūdžiu bus atvira visuomenei, be to komisijos veikloje kvies aktyviai dalyvauti ekspertus.

Komisija posėdyje pasitvirtino darbo tvarkos taisykles bei aptarė savo veiklos prioritetus.

Į posėdį buvo pakviesti ir jame dalyvavo Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) biuro vadovė Audra Sipavičienė, Mykolo Riomerio universiteto profesorė Lyra Jakulevičienė, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir ekspertas migracijos klausimais Dainius Paukštė Taip pat posėdyje dalyvavo Jungtinų Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuro atstovai Renata Kuleš ir Vladimiras Siniovas.

Svečiai komisijos posėdyje trumpai išsakė savo nuomonę dėl galimų Migracijos komisijos darbų ir jos veiklos prioritetų.

 

Komisijos pirmininkas Valdas Vasiliauskas, tel. (8-5) 239 6646

© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ