Teisės aktų projektų svarstymas 

EN
Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 7(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (XIIP-2030) 2016-04-05
Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo Nr. I-180 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (XIIP-3187) 2016-04-05
Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. X-1511 "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo" pakeitimo projektas (XIIP-2426(2)) 2016-04-05
Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo Nr.VIII-97 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (XIIP-1007(2)) 2016-04-05
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 3 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (XII-1923(2))  2016-04-05
Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 3, 7 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7(3) straipsniu įstatymo projektas (XIIP-4510) 2016-11-10
2016 m. Lietuvos Respublikos Seimui teikiami teisės aktų projektai 2016-04-05
2015 m. Lietuvos Respublikos Seimui teikiami teisės aktų projektai 2015-10-07


© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ