Nuotrauka

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo
signataras

Virginijus
PIKTURNA

     Gimė 1961 03 23 Klaipėdos rajone, Jurjonų kaime. 1984 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, miškų ūkio inžinierius.
    1984 m. dirbo Kretingos miškų ūkio gamybiniame susivienijime miškininku; 1985-1990 m. - komjaunimo Kretingos rajono komitete sekretoriumi.
    1985-1990 m. dalyvavo Lietuvos kultūros fondo Kretingos rajono rėmimo grupės, Žaliųjų judėjimo veikloje.
    Lietuvos liberalų sąjungos tarybos narys.
    Vedęs.