Nuotrauka

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo
signataras

Bronislovas
LUBYS

     Gimė 1938 m. spalio 8 d. Plungės mieste.
    1957 m. baigė Plungės vidurinę mokyklą, 1963 m. Kauno politechnikos institutą, 1976 m. - Lietuvos žemės ūkio akademijos neakivaizdinę aspirantūrą.
    1978 m. suteiktas Lietuvos Respublikos Nusipelniusio inžinieriaus vardas.
    1979 m. Kauno politechnikos instituto Mokslinė taryba suteikė chemijos mokslų kandidato laipsnį.
    1979 m. paskirta Respublikinė premija.
    1983-1991 m. dėstė Kauno politechnikos institute.
    1989 m. Kauno politechnikos instituto Mokslinė taryba suteikė docento vardą.
    Apsigynė disertaciją tema: "Karbamido nitrato fizikinių cheminių savybių tyrimas NP trąšų gamybos požiūriu". Registruoti 47 išradimai.
    1993 m. kovo 16 d. Lietuvos Mokslo taryba nostrifikavo technikos mokslo daktaro mokslinį laipsnį ir technikos mokslo docento vardą.
    1963-1971 m. Jonavos azotinių trąšų gamyklos skyriaus viršininkas.
    1971-1985 m. Jonavos gamybinio susivienijimo "Azotas" vyriausiasis inžinierius.
    1985-1991 m. Jonavos gamybinio susivienijimo "Azotas" direktorius, generalinis direktorius.
    1990-1992 m. Aukščiausiosios Tarybos deputatas.
    Nuo 1990 m. yra IFA tarptautinės trąšų asociacijos Paryžiuje Tarybos narys.
    1991-1992 m. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko pavaduotojas.
    1992-1993 m. Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas.
    1993-1994 m. Valstybinės įmonės "Azotas" generalinis direktorius - valdybos pirmininkas.
    Nuo 1993 m. Lietuvos Respublikos pramonininkų konfederacijos prezidentas.
    Nuo 1994 m. Akcinės bendrovės "Achema" valdybos pirmininkas - prezidentas
    Nuo 1998 m. Lietuvos Prezidento A.Brazausko fondo narys.
    1998 m. liepos mėn. 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 111 apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu.
    Nuo 1999 06 07 AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" prezidentas.