Nuotrauka

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo
signataras

Rimvydas
VALATKA

     Gimė 1956 12 19 RTFSR, Irkutsko srities Irkutsko rajone, Šamankos kaime. 1980 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, istorijos mokytojas.
    1978-1987 m. dirbo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute laborantu ir "Tarybinio pedagogo" laikraščio redaktoriumi, "Valstiečių laikraščio", "Tiesos" laikraščio korespondentu.
    1989-1990 m. - "Gimtojo krašto" laikraščio vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju.
    1990-1991 m. - "Atgimimo" laikraščio vyriausiuoju redaktoriumi.
    Yra paskelbęs straipsnių ekonomikos, kultūros ir politikos klausimais.
    Vedęs, turi dukrą.