Nuotrauka

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
AKTO Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo
signataras

Benediktas Vilmantas
RUPEIKA

     Gimė 1944 m. kovo 24 d. Telšių rajone, Saušilio kaime.
    Baigė Vilniaus valstybinį universitetą, žurnalistas. 1969-1990 m. dirbo Lietuvos TSR valstybiniame televizijos ir radijo komitete radijo žurnalistu.