Pranciškus Stanislavas VITKEVIČIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Pranciškus Stanislavas VITKEVIČIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Skuodo - Mažeikių (Nr. 37) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1926 m. lapkričio 27 d. Mažeikių apskrities Tirkšlių apylinkės Daubarių kaime, ūkininkų šeimoje.

1941 m. įstojo į Mažeikių gimnaziją, kurioje mokėsi iki 1945 m. kovo 1 d., kai buvo pašauktas į armiją. 1950 m. įstojo į dvimetę Vilniaus juridinę mokyklą, kurią baigęs, pradėjo dirbti Utenos rajono teisėju. Neakivaizdžiai mokėsi Vilniaus universiteto Teisės fakultete, kurį baigė 1958 metais.

1956 - 1970 m.dirbo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju, baigė Vilniaus universiteto neakivaizdinę aspirantūrą ir 1969 m. apgynė teisės mokslų kandidato disertaciją.

1970 m. pradėjo dirbti Vilniaus universitete vyr. dėstytoju, o nuo 1975 m. - docentu.

1981 m. Maskvos universitete apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją. 1984 m. suteiktas mokslinis profesoriaus vardas. Nuo to laiko dirbo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Civilinės teisės ir proceso katedros profesoriumi.

1991 m. išrinktas Lietuvos Mokslų Akademijos nariu ekspertu.

Iki 1989 m. buvo TSKP narys. Priklauso Lietuvos Demokratinei darbo partijai, Lietuvos ateities forumo valdybos narys.

Žmona Vlada - pensininkė. Sūnus Valdas - tautodailininkas.

Kandidatu į LR Seimo narius iškėlė LDDP.

Išrinktas : Skuodo-Mažeikių Nr. 37