Romualda HOFERTIENĖ  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narė
Romualda HOFERTIENĖ

 

Seimo narė nuo 1993 07 15 iki 1996 11 22.
Išrinkta pagal sąrašą,
iškėlė Sąjūdžio koalicija
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinkta į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1941m. spalio 25d. Raseinių rajone, Girkalnyje. Baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą, matematikė.

Nuo 1965m. iki 1990.02.24 dirbo matematikos mokytoja. Nuo 1976m. dirbo Klaipėdos 22-ojoje mokykloje.

Nuo 1990 - 1992m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatė.

Nuo 1992m. lapkričio mėn. Iki 1993m. balandžio 14d. ir nuo 1993m. liepos mėn. LR Seimo narė.

Nuo 1988m. priklausė Sąjūdžio, dabar Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijai.

Nuo 1989m. Sąjūdžio Klaipėdos miesto tarybos narė, nuo 1991m. Lietuvos Sąjūdžio Seimo narė.

1988m. Klaipėdos mokytojų sąjūdžio įkūrėja ir pirmininkė.

1988m. Klaipėdos mokytojų sąjūdžio įkūrėja, Lietuvos moterų sąjungos valdybos narė.

1992 - 1993m. mokytojų suvažiavime išrinkta Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos (LMPS) pirmininke. LMPS yra Pasaulio švietimo internacionalo narė.

Turi dukterį Nomedą. Duktė baigusi Kretingos katalikiškąją mergaičių kolegiją, dabar studijuoja Liuveno (Belgija) katalikiškajame universitete teologiją.

Išrinkta: daugiamandatėje (Sąjūdžio koalicija)