Bronislovas JAGMINAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Bronislovas JAGMINAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1935 m. rugsėjo 22 d. Tauragės mieste, darbininkų šeimoje.

Studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete, įgijo žurnalisto specialybę.

1959 m. su paskyrimu grįžo į Tauragę, pradėjo dirbti rajono laikraščio redakcijoje, nuo 1962 m. iki išrinkimo į LR Seimą 1992 m. - redaktoriaus pavaduotoju. Keliolika metų Tauragėje buvo populiarus lektorius tarptautininkas.

Visą laiką domėjosi, rašė kraštotyros klausimais. 1986 m. "Minties" leidykla išleido jo knygutę "Tauragės rajonas". 1992 m. pasitelkęs kitus rajono kraštotyrininkus, parengė ir išleido "Tauragės enciklopediją".

1964 - 1992 m. buvo TSKP (LKP) narys. Dabar LDDP Tauragės rajono ir respublikinės tarybų narys.

1989 m. buvo vienas iš Lietuvos Sąjūdžio organizatorių Tauragėje, išrinktas Sąjūdžio rajono tarybos nariu, dalyvavo pirmajame ir antrajame Sąjūdžio suvažiavimuose.

1990 m. išrinktas Tauragės miesto tarybos deputatu.

Vedęs. Žmona Regina tris dešimtmečius išdirbusi Tauragės mėsos kombinate laborante, dabar - pensininkė. Turi du sūnus - Saulių ir Giedrių. Saulius - inžinierius, dirba Kauno "Inkare", Giedrius - mokytojas, dirba vienoje Tauragės rajono kaimo mokykloje.

Išrinktas : Daugiamandatė (LDDP)