Gediminas KIRKILAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Gediminas KIRKILAS

 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1951 m. rugpjūčio 30 d. Vilniuje, ryšių sistemos darbuotojo ir mokytojos šeimoje. Be jo, šeimoje augo dar du broliai ir keturios seserys.

Pradėjo mokslus Vilniaus 15-oje vidurinėje mokykloje, po to, šeimai persikėlus gyventi į Taurakalnį, mokėsi ir baigė Vilniaus 23-ąją vidurinę mokyklą. 1972 m. pradėjo dirbti Paminklų restauravimo treste ir mokytis Vilniaus pedagoginio neakivaizdiniame lietuvių kalbos ir literatūros skyriuje. Auksavimo, lipdybos, restauravimo bei konservavimo darbus atliko Visų Šventųjų, Šv. Jono, Šv. Kazimiero, Bonifratų bažnyčiose, Kauno sobore, Pažaislio vienuolyne, Verkių rūmuose, Universitete, kitur.

Nuo 1982 m. dirbo įvairų partinį darbą, nuo 1986 m. - LKP CK Kultūros skyriuje. Algirdui Brazauskui tapus LKP CK pirmuoju sekretoriumi, dirbo jo padėjėju. Atsiskyrus LKP nuo Maskvos, 1990 m. rugsėjyje buvo išrinktas nepriklausomos LKP CK sekretoriumi. 1990 m. gruodyje LDDP steigiamajame suvažiavime išrinktas LDDP pirmininko pavaduotoju, 1992m. kovo mėnesį - LDDP pirmininko pirmuoju pavaduotoju. 1993 m. balandžio mėn. vėl išrinktas pirmininko pirmuoju pavaduotoju.

Nuo 1978 m. periodinėje spaudoje paskelbė daug straipsnių demokratijos, daugiapartinės sistemos, kitais politikos klausimais. Šiuo metu - savaitraščio "Lietuvos balsas" redaktorius.

Vedęs. Žmona Liudmila dirba uždaroje akcinėje bendrovėje ELA. Dukra Diana šiemet baigė vidurinę mokyklą, sūnūs Rolandas mokosi aštuntoje klasėje.

Išrinktas : Daugiamandatė (LDDP)