Kazimieras Vytautas KRYŽEVIČIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Kazimieras Vytautas KRYŽEVIČIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos Krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinis sąrašas
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1930 m. lapkričio 21 d. Kretingos apskrities Andriejavo miestelyje, darbininkų šeimoje.

1949 - 1951 m. ir 1962 - 1964 m. studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, baigė 4 kursus.

Pokario metais dalyvavo pogrindžio veikloje: Lietuvos Laisvės kovos sąjūdyje, įkūrė "Jaunosios Lietuvos" organizaciją. Už tai buvo nuteistas dešimčiai metų kalėti Rusijos šiaurėje - Intos anglių kasyklose Komijoje. Po šešerių metų amnestuotas, grįžo į Lietuvą.

25-rius metus dirbo Kaune, Dirbtinio pluošto gamykloje darbininku, technologu.

Lietuvos Krikščionių demokratų partijos atkūrimo iniciatorius, LKDP vadovybės narys, vicepirmininkas.

Žmona Elena, buvo politinė kalinė, pensininkė. Sūnus Giedrius - inžinierius, dirba Kauno policijos komisariate. Dukra Raminta- inžinierė, lengvosios pramonės technologė, dirba Kauno "Lituanikos" fabrike.

Išrinktas: Daugiamandatė (LKDP, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga)