Algirdas KUNČINAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Algirdas KUNČINAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Fabijoniškių (Nr. 5) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1948 m. Alytuje, mokytojų šeimoje.

1970m. su pagyrimu baigė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo prietaisų gamybos fakultetą, įgydamas inžinieriaus-radisto specialybę. Dar studijų metais susidomėjo filosofija, po instituto baigimo dėstė filosofiją Vilniaus inžineriniame statybos institute.

1975 - 1978 m. studijavo aspirantūroje Vilniaus universiteto filosofijos katedroje. Po aspirantūros baigimo vėl dirbo asistentu, vėliau vyresniuoju dėstytoju, docentu Vilniaus inžinerinio statybos instituto filosofijos katedroje.

1982 m. apgynė disertaciją “Pažinimas kaip funkcinis modeliavimas” filosofijos mokslų kandidato laipsniui įgyti. 1985 - 199O m. dirbo Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo (nuo 1988 m. - Liaudies švietimo) ministerijoje skyriaus, valdybos viršininku.

199O - 1992 m. - Vilniaus technikos universiteto filosofijos katedros docentas. Mokslinių tyrimų sritis - mokslo metodologija, technikos filosofija. Šiais klausimais paskelbė per 50 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių.

Atgimimo metais aktyviai dalyvavo kuriant savarankišką LKP. 1991 m. išrinktas LDDP Vilniaus miesto tarybos pirmininku, LDDP Tarybos Prezidiumo pirmininku.

Vedęs, žmona Elena dirba žurnalo “Moksleivis” redaktore. Turi du sūnus: vyresnysis Šarūnas - Vilniaus technikos universiteto studentas, jaunesnysis Domininkas - moksleivis.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija.

Išrinktas: Fabijoniškių Nr. 5 (Vilnius)