Elvyra Janina KUNEVIČIENĖ  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narė
Elvyra Janina KUNEVIČIENĖ

 

Seimo narė nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinkta Šilalės - Šilutės (Nr. 33) apygardoje
iškėlė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1939 m. gruodžio 9 d. Kėdainių rajono Kazokų kaime, ūkininkų šeimoje.

1963 m. baigė Krasnojarsko finansų technikumą, 1967 m. - Leningrado finansų institutą. Finansininkė, ekonomikos mokslų daktarė.

1967 - 1972 m. - “Audėjo” verpimo ir audimo kombinato finansininkė.

1975 - 1991 m. - docentė Vadybos akademijoje.

1991 -1992m. - Lietuvos Respublikos finansų ministrė.

Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrijos narė, PKT sąjungos tarybos narė, Tėvynės sąjungos valdybos narė.

Vyras Edmundas - ekonomikos mokslų kandidatas, docentas, pensijoje.

Kandidate į Lietuvos Respublikos Seimą iškėlė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.

Išrinkta: Šilutės-Šilalės Nr.33