Linas Antanas LINKEVIČIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Linas Antanas LINKEVIČIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1961 m. sausio 6 d. Vilniuje inžinieriaus ir mokytojos šeimoje.

1978 - 1983 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Automatikos fakultete. Įgijo inžinieriaus elektriko specialybę.

Keletą metų dirbo komjaunimo darbą: buvo Kauno miesto Panemunės rajono sekretoriumi, CK skyriaus vedėju, dirbo su kūrybiniu jaunimu, jaunimo spauda, paskelbė nemažai publikacijų "Komjaunimo tiesoje". Organizavo pirmąją ekspediciją į Išarką tirti galimybes tremtinių palaikams parvežti į Lietuvą. Buvo vienas iniciatorių bei ideologų atskiriant Lietuvos komjaunimą nuo VLKJS, kuriant socialdemokratinės pakraipos jaunimo organizaciją.

1992 m. vasario 9 d. tapo naujai susikūrusios Lietuvos leiboristų jaunimo unijos tarybos pirmininku.

Nuo 1990 m. dirbo "Tiesos" laikraščio korespondentu bei LDDP parlamentinės grupės vyresniuoju konsultantu.

Vedęs. Žmona Danguolė nedirba. Augina dvi šešerių ir devynerių metų dukras Aušrą ir Eglę.

Išrinktas: Daugiamandatė (LDDP)