Valentinas MAČIULIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Valentinas MAČIULIS

 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė l945m. vasario l6 d. Zarasuose, tėvai mirę, gyveno Joniškio rajone.

1965m. baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą, įgijęs techniko mechaniko, traktorininko, vairuotojo ir ekskavatorininko specialybes.

1965 - 1977m. Atliko karinę prievolę. 1966 - 1977m. Klaipėdos melioracijos statybos montavimo valdyboje išdirbo 11 metų - iš pradžių mechaniku, dispečeriu, vėliau - gamybinio skyriaus viršininko pavaduotoju. l977m. buvo perkeltas dirbti į Šilalės MSMV, dirbo vyriausiuoju mechaniku, po to - viršininko pavaduotoju mechanizacijai. 1979-1984 buvo LKP pirminės organizacijos sekretorius. l985 - l986m. dirbo kolūkio pirmininko pavaduotoju gamybai Bilionyse (buvęs K.Požėlos kolūkis), l986 - l988m. vadovavo Šilalės agrochemijos susivienijimui. l988 m. buvo išrinktas "Akmenos" kolūkio pirmininku. Vėliau-Šilalės rajono "Akmenos" žemės ūkio įmonės laikinosios administracijos vadovas.

1990m. buvo išrinktas Šilalės rajono savivaldybės tarybos deputatu.

Yra Lietuvos demokratinės darbo partijos narys.

Dalyvauja Lietuvos žemdirbių sąjungos veikloje.

Žmona Rita dirba Šilalės II-oje vidurinėje mokykloje mokytoja. Sūnus Valentinas ir dukra Gintarė - moksleiviai, Nerijus - PTM absolventas, Gintaras mokosi Vilniaus aukštesniojoje technologijos mokykloje.

Išrinktas : Daugiamandatė (LDDP)