Nikolaj MEDVEDEV  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Nikolaj MEDVEDEV

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

 Gimė 1933 m. rugsėjo 25 d. Kaune, inžinieriaus šeimoje.

1956 m. baigė Kaliningrado aukštąją jūreivystės karo mokyklą, šturmanas, radijolokacijos-radijonavigacijos inžinierius.

1956 - 1959 m. tarnavo TSRS karo jūrų laivyne karininku. Kovinės radijo, radijolokacinės dalies laivo vadas, raketinio laivo vadas

1959 - 1989 m. - Kauno radijo matavimo technikos Mokslinio tyrimo instituto inžinierius, vyresnysis inžinierius, mokslinio sektoriaus viršininkas.

1989 m. išrinktas TSRS liaudies deputatu. 1990 m., remiamas Sąjūdžio, išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu, buvo Mandatų ir etikos komisijos pirmininkas, Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos narys. Lietuvos valstybinės derybų su Rusija delegacijos narys.

1962 - 1989 m. - TSKP narys. 1988 - 1990 m. - Lietuvos Sąjūdžio Seimo narys, Sąjūdžio Kauno tarybos narys. Nuo 1991 m. - Lietuvos Socialdemokratų partijos narys.

Žmona Natalija - dirba Kauno valstybinės įmonės "Lyra" (Radijo matavimų technikos mokslinių tyrimo institutas) inžinierė. +-Sūnus Kiril - studentas Kauno technologijos universitete.

Išrinktas : Daugiamandatė (LSDP)