Aleksandras BENDINSKAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Aleksandras BENDINSKAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1920 m. vasario 23 d. Marijampolės apskrities Šilavoto valsčiaus Skersabalio kaime, žemdirbių šeimoje.

1944 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, 1960 - Maskvos lengvosios pramonės ir tekstilės institutą. Inžinierius technologas.

1940 - 1943 m. dirbo Kauno bendrovėje "Parama" techniku, direktoriumi.

1943 - 1945 m. dėstė Aukštesniojoje prekybos mokykloje.

1945 - 1956 m. kalėjo SSSR GULAG'uose.

Dirbo mechaniku, vyr. mechaniku:

1957 - 1961 m. - "Drobės" fabrike, Lentvario kilimų fabrike.

1962 - 1968 m. - Bandomojoje pluošto gamykloje.

1962 - 1968 m. - Buitinės chemijos gamykloje.

1969 - 1980 m. dirbo vyr. konstruktoriumi Projektavimo ir konstravimo biure.

1980 - 1990 m. - meistras Profesinėje technikos mokykloje.

Grįžęs iš GULAGo, nuo 1960 m. dalyvavo rezistencijoje, Maceinos, Brazaičio, Škripos, Gedgaudo ir kt. knygų leidyboje, daugino ir platino "Kroniką", "Tėviškę", "Pastogę", "Vytį" ir kt. leidinius.

Lietuvos Ateities Forumo narys.

Žmona Irena - pensininkė, dirba Projektavimo institute. Sūnus Audrys - ekonomistas, dirba Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos sistemoje.

Išrinktas: Daugiamandatė(LDDP)