Romualdas Ignas BLOŠKYS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Romualdas Ignas BLOŠKYS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė l936 m. Šiauliuose tarnautojų šeimoje. Augo ir mokėsi Radviliškyje. Trijų savaičių liko be tėvo kartu su dviem broliais. Baigęs Radviliškio vidurinę mokyklą dirbo braižytoju Šiaulių tarprajoninėje žemėtvarkos bazėje.

l955 m. įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos - matematikos fakultetą, kurį baigė l96O m., įgijęs fizikos ir gamybos pagrindų mokytojo specialybę. l96O-l963 m. dėstė fiziką Klaipėdos l-oje internatinėje mokykloje. l963 m. rugsėjo l d. paskirtas Klaipėdos K. Donelaičio vidurinės mokyklos direktoriumi.

Yra Lietuvos pajūrio mokyklų, UNESCO Baltijos jūros projekto dalyvis, vadovas koordinatorius. Mokyklų vadovų asociacijos respublikinės tarybos narys, Klaipėdos miesto skyriaus pirmininko pavaduotojas.

1965-1989 m. buvo TSKP narys.

Priklauso LDDP.

Vedęs. Žmona Janina dirba Klaipėdos statybininkų mokykloje. Turi du sūnus Audrių ir Gintautą.

Išrinktas : Daugiamandatė (LDDP)