Vytautas BOGUŠIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Vytautas BOGUŠIS

 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos Krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinis sąrašas
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1959m. Varėnos raj., Puvočių kaime.

l976m. su 9 bendramoksliais už religinius ir tautinius įsitikinimus buvo pašalintas iš vidurinės mokyklos, aktyviai įsijungė į disidentinį judėjimą.

1977 - .1979 tarnavo kariuomenėje.

l979 m. pasirašė 45 pabaltijiečių memorandumą, reikalaujantį pasmerkti Ribentropo-Molotovo paktą tarptautiniu mastu. Leido pogrindžio spaudą, pasirašinėjo protesto dokumentus dėl religinių, tautinių, politinių žmogaus teisių pažeidimų. Vienas iš organizatorių, surengusių l987 m. rugpjūčio 23-osios mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo, l988 m. vasario l6-osios ir l988 m. rugsėjo 28-osios minėjimus Vilniuje.

1983 - l99l m. dirbo Jaunimo teatre inžinieriumi, l99O m. išrinktas Vilniaus miesto tarybos deputatu. l99l m. spalio mėn. - 1992 m. ... dirbo Vilniaus miesto tarybos pirmininko pavaduotoju.

1991 - 1992 .. LKD partijos valdybos pirmininko pirmasis pavaduotojas ir Vilniaus skyriaus valdybos pirmininkas, vienas iš partijos signatarų, l989m. vasario l6 d. pasirašęs LKDP atkūrimo deklaraciją.

Priklauso LKDP.

Žmona Virginija - lituanistė, dirba leidykloje redaktore. Augina 3 vaikus: Vytautą Kristijoną, Eleną ir Daumantą Mikalojų.

Išrinktas : Daugiamandatė (LKDP LDP Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga)