Vladas BUTĖNAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Vladas BUTĖNAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Šilutės (Nr. 32) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1940 m. Anykščiuose. Tėvas buvo fabriko direktoriumi, motina - namų šeimininke.

Šiaulių agrozootechnikume įsigijo zootechniko specialybę (kada). Baigė Vilniaus Valstybinio universiteto žurnalistikos katedrą (kada). Apsigynė istorijos mokslų kandidato disertaciją.

Dirbo kolūkyje zootechniku, TSKP komitete instruktoriumi, sekretoriumi, rajono vykdomajame komitete pirmininko pavaduotoju, LKP CK instruktoriumi, skyriaus vedėjo pavaduotoju, "Valstiečių laikraščio" redaktoriumi.

1963 - 1972 m. buvo išrinktas Anykščių rajono Tarybos deputatu.

TSKP, LKP, LDDP narys. 1989 m. buvo LKP CK nariu. LDDP Tarybos narys, LDDP etikos ir ginčų komisijos pirmininkas.

Vedęs. Žmona Marytė dirba fabrike "Švara". Duktė Aušra ir sūnus Aidas dirba Sporto turizmo agentūroje.

Kandidatu į LR Seimo narius iškėlė LDDP Šilutės rajono valdyba.

Išrinktas : vienmandatėje apygardoje Nr. 32.