Vanda BRIEDIENĖ  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narė
Vanda BRIEDIENĖ

 

Seimo narė nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinkta pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos Krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinis sąrašas
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1932 m. sausio 13 d. Biržų mieste, tarnautojo šeimoje.

1960 m. baigė Neakivaizdinį Finansų-ekonomikos institutą Maskvoje, 1968 m. - aspirantūrą Vilniaus universitete. Ekonomistė, ekonomikos mokslų daktarė.

1949 - 1957 m. buvo tremtyje.

1958 - 1965 m. dirbo ekonomiste Panevėžio statybos - remonto valdyboje.

Baigusi aspirantūrą buvo palikta dirbti universitete vyr. dėstytoja.

1973 - 1977 m. dirbo katedros vedėja LŪSTI (Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute).

1978 - 1992 dirbo mokslinį ir pedagoginį darbą docentės pareigose Lietuvos kūno kultūros institute ir Kauno medicinos akademijoje.

Yra paskelbusi mokslinių straipsnių ekonomikos, kvalifikacijos kėlimo ir kt. klausimais.

Nepriklauso jokiai politinei partijai.

Nuo 1991 m. - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, nuo 1993 m. Šios sąjungos Tarybos narė.

Sūnus Vitalis - farmacijos mokslų kandidatas, dėsto Kauno medicinos akademijoje.

Išrinkta: Daugiamandatė (LKDP, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga)