Antanas BŪDVYTIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Antanas BŪDVYTIS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1928 m. rugpjūčio 16 d. Klaipėdos rajono Jonikaičių kaime, ūkininkų šeimoje.

1951 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas. Žemės ūkio mokslų daktaras.

1951 m. dirbo agronomu Anovilio tarybiniame ūkyje.

1952 - 1954 m. - Lietuvos Mokslų akademijos (LMA) aspirantas.

1954 - 1989 m. - LMA Žemdirbystės ir dirvožemio instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis. Žemdirbystės instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, skyriaus vedėjas, direktoriaus pavaduotojas, direktorius.

Nuo 1960 m. - LKP narys, nuo 1990 m. - LDDP narys.

Lietuvos Žemdirbių sąjungos narys.

Žmona Vanda - agronomė, pensininkė. Sūnus Saulius - psichologas, Sociologijos ir teisės instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis. Dukra Alma - Žemdirbystės instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė.

Išrinktas: Daugiamandatėje (LDDP)