Vytautas Algimantas BUINEVIČIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Vytautas Algimantas BUINEVIČIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

 Gimė 1933 m. vasario 16 d. Kaune, mokytojų šeimoje.

1955 m. baigė Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą ir gavo radijo inžinieriaus diplomą.

Iki 1958 m. dėstė Kauno politechnikume, o vėliau perėjo dirbti į besikuriantį Kauno radijo matavimų technikos institutą, kuriame nuėjo kelią nuo inžinieriaus iki mokslinio tyrimo skyriaus viršininko. Dirbo mokslinį tiriamąjį darbą ir kūrė serijinius matavimo prietaisus. Apgynė disertacijas kandidato bei habilituoto daktaro laipsniams įgyti. Vadovavo aspirantūrai. 1982 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. Nuo 1985 m. dirbo Kauno technologijos universitete Automatikos fakulteto Automatikos ir telemechanikos katedros vedėjo, profesoriaus pareigose.

Laisvalaikiu užsiima bitininkyste. Yra Lietuvos bitininkų sąjungos Tarybos narys.

Nuo 1959 m. iki 1989 m. buvo TSKP narys. Priklauso LDDP, nuo 1990 m. - Tarybos narys.

Vedęs. Žmona Genovaitė - chemikė, dirba Kauno cheminės technologijos fakultete, docentė. Sūnus Giedrius - matematikas-programuotojas, UAB "Sauga" direktorius. Duktė Laisvūnė - chemijos inžinierė. Du anūkai - Giedrė ir Karolis.

Išrinktas: Daugiamandatė (LDDP)