Virgilijus Vladislovas BULOVAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Virgilijus Vladislovas BULOVAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

 Gimė 1939 m. Kaune. Tėvas - leitenantas Geležinio Vilko dragūnų pulke. 1941 m. areštuotas, išvežtas į Sibirą. Žuvo Norilsko lageryje. Mama - medicinos sesuo, dabar pensininkė.

1960 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius elektrikas. Specializacija - kompiuteriai.

1972 m. apgynė technikos kandidato disertaciją, nuo 1975m. docentas. 1988-1992 m. Kauno technologijos universiteto Specialistų tobulinimosi dekanas. Europos inžinierių sąjungos SEFI Baltijos šalių komiteto narys.

1975-1976 m. stažavosi JAV.

Nuo 1963 m. LKP narys. Priklauso LDDP.

Nuo 1993 m. Prezidento dekretu paskirtas Valstybinės derybų delegacijos su Rusija vadovu.

Vedęs, žmona Onutė dirba dėstytoja Kauno technologijos universitete. Duktė Daiva ir sūnus Arnoldas baigė KPI su pagyrimais ir sukūrė savo šeimas. Duktė Lina studijuoja KTU.

Išrinktas: daugiamandatėje (LDDP)