Juozas DRINGELIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Juozas DRINGELIS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Sąjūdžio koalicija
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė l935 m. birželio 25 d. Varėnos raj., Matuizų apyl., Pabaronės km., valstiečių šeimoje.

Mokėsi Varėnoje ir Vilniuje. l965 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo žurnalisto specialybę.

l957-l969 m. dirbo Eišiškių ir Varėnos rajonų laikraščių redakcijose. L969 - l99O m. buvo Varėnos rajono tarybos vykdomojo komiteto sekretoriumi. Nuo l963 iki l99O metų - TSKP (LKP) narys. l988 metų vasarą pradėjo dalyvauti Lietuvos Sąjūdžio veikloje. Buvo LS Varėnos rajono iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio rajono tarybos narys, jos kultūros komisijos pirmininkas. Lietuvos Sandraugos narys.

Dabar - Lietuvos piliečių chartijos tarybos narys. l99O m. vasario 24 d. išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Dirbo Aukščiausiosios Tarybos Savivaldybių komisijoje, Valstybės regioninių problemų komisijos Rytų Lietuvos pakomisijo pirmininko pavaduotoju, nuo l99l m. rugpjūčio mėn. - Šalčininkų rajono ir kai kurių kitų savivaldybės tarybų antivalstybinės veiklos tyrimo komisijoje.

l983 m. išleido knygelę "Varėnos rajonas".

Vedęs. Žmona Valerija - bibliotekininkė. Du sūnūs. Giedrius - lituanistas, Audrius - fizikas.

Išrinktas : Daugiamandatė (Sąjūdžio koalicija)