Romualdas OZOLAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Romualdas OZOLAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Saulės (Nr. 24) apygardoje
iškėlė Lietuvos centro judėjimas
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1939 m. sausio 31 d. Pasvalio rajono Joniškėlio miestelyje, tarnautojo šeimoje.

1962 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, filologas.

1965 - 1968 m. dirbo "Kultūros barų" žurnalo redakcijoje atsakinguoju sekretoriumi, Muzikos, Kultūros skyrių redaktoriumi. 1968 - 1973 m. buvo Vilniaus universiteto aspirantas. 1980 - 1989 m. dėstė Vilniaus universitete, dirbo "Minties" leidyklos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju.

1989 m. išrinktas LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu, TSRS liaudies deputatu, 1990 - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu, buvo Lietuvos Respublikos AT Prezidiumo narys, Aukščiausiosios Tarybos Valstybės atkūrimo komisijos pirmininkas. 1990 - 1991 m. - Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko pavaduotojas. 1990 - 1993 m.- Lietuvos valstybinės regioninių problemų komisijos pirmininkas, Lietuvos Respublikos valstybinių derybų su TSRS, vėliau su Rusija delegacijų narys. 1973 - 1990 buvo LKP narys. Priklauso Lietuvos Centro judėjimui. 1988 - 1990 m. - Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos vicepirmininkas, "Atgimimo" laikraščio vyriausiasis redaktorius. Nuo 1992 m. priklauso Centro Judėjimui. 1993 m. Išrinktas Centro Sąjungos pirmininku.

Žmona Irena - filologė, bibliotekininkė, dirba Valstybinėje technikos bibliotekoje. Sūnus Džiugas (g. 1970 m.) žuvo 1991 metais. Dukra Jurga - Vilniaus universiteto studentė.

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose iškėlė Lietuvos Centro judėjimas.

Išrinktas : Saulės Nr. 24 (Šiaulių m.)