Laima Liucija ANDRIKIENĖ  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narė
Laima Liucija ANDRIKIENĖ

 

Seimo narė nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinkta pagal sąrašą,
iškėlė Sąjūdžio koalicija
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinkta į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė 1958 m. sausio 1 d. Druskininkuose, tarnautojų šeimoje.

1980 m. baigė Vilniaus universitetą, įgydama ekonomistės - matematikės kvalifikaciją ir pradėjo dirbti Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto Skaičiavimo centre inžiniere, vėliau - instituto moksline bendradarbe, vyr. Moksline bendradarbe.

1986 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidatės disertaciją.

1988 - 1989m. stažavosi Mančesterio (Didžioji Britanija) universitete, žemės ūkio ekonomikos katedroje.

Grįžusi iš stažuotės keletą mėnesių dirbo LTSR Ministrų Tarybos Pirmininko pavaduotojos padėjėja.

1990 m. išrinkta Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputate. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. Akto Dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo signatarė. Dirbo Aukščiausiosios Tarybos Užsienio reikalų ir Biudžeto komisijose. 1992 m. buvo išrinkta Aukščiausiosios Tarybos seniūno pavaduotoja.

L.L. Andrikienė yra Lietuvos Respublikos Seimo IPU (Tarpparlamentinės sąjungos) grupės narė, Seimo Lietuvos-Didžiosios Britanijos grupės pirmininko pavaduotoja.

Iki 1992 m. sausio mėn. Buvo Lietuvos Nepriklausomybės partijos tarybos ir prezidiumo narė.

Priklauso Tėvynės sąjungai (Lietuvos konservatoriai) ir yra jos valdybos narė, Lietuvos Sąjūdžio Seimo narė.

Našlė, augina sūnų Šarūną (moksleivis).

Išrinkta: Daugiamandatė (Sąjūdžio koalicija)