Vincentas PRANEVIČIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Vincentas PRANEVIČIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Jonavos (Nr. 60) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1938 m. balandžio 20 d. Šiaulių rajono Gruzdžių dvare, darbininkų šeimoje.

1961 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. Įgijęs zootechniko specialybę.

1961 m. dirbo Lietuvos žemdirbystės instituto eksperimentiniame ūkyje.

1991 - 1966 m. - Kėdainių rajono "Rytų aušros" kolūkyje.

1966 - 1980 m. - Jonavos valstybinėje veislininkystės stotyje.

1980 - 1990m. - Jonavos rajono žemės ūkio valdyboje.

1986 - 1990 m. - Agropramoniniame susivienijime viršininko pavaduotoju, viršininku.

1990 m. gegužės 10 d. išrinktas Jonavos rajono valdytoju.

Nuo 1969 m. iki 1990 m. buvo Komunistų partijos narys. Priklauso LDDP.

Vedęs. Žmona Apolonija-Romualda Jonavos valstybinės veislininkystės įmonės direktorė, dukra, pasirinkusi tėvų specialybę, ištekėjusi, gyvena ir dirba Kaune.

Kandidatu į Seimą iškėlė Lietuvos Demokratinė Darbo partija.

Išrinktas : Jonavos Nr. 60