Juozapas TARTILAS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Juozapas TARTILAS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Lietuvos Krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinis sąrašas
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė l94O m. vasario 9 d. Utenos rajono Padbuožės kaime, ūkininko šeimoje.

1962 m. baigė Kauno politechnikos institutą ir pradėjo dirbti Kauno statybos treste Nr. l meistru, darbų vykdytoju, gamybos skyriaus viršininku, vėliau - "Kauno statybos" susivienijimo skyriaus viršininku. l982 m. - Vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų tobulinimosi instituto vyr. dėstytojas, docentas. Nuo l992 m. docentas Kauno technologijos universitete. Technikos mokslų kandidatas.

Priklauso LKDP ir yra šios partijos pirmininko pavaduotojas.

Žmona Eliodija - medikė, dirba Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninėje. Dvi dukros: Milda - KTU studentė, Aušra - moksleivė.

Išrinktas : Daugiamandatė (LKDP, L. polit. kal. ir tremtinių sąj.)