Mečislovas TREINYS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Mečislovas TREINYS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Kauno kaimiškoji (Nr. 66) apygardoje
iškėlė Lietuvių tautininkų sąjunga
 

       
 
 
 
Istorija
 
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.
 

Biografija

 

Gimė l94l m. spalio 1 d. Utenos apskrities Asmalų kaime, ūkininkų šeimoje.

l955 -l959 m. mokėsi Klaipėdos buhalterinės apskaitos žemės ūkio technikume. l96O - l965 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultete ir įsigijo agronomo-ekonomisto specialybę. Ekonomikos mokslų kandidatas, docentas. l967 - l97O m. mokėsi LŽŪA aspirantūroje. l979 - l98O m. stažavosi Prahos aukštojoje žemės ūkio mokykloje. l959 - l96O m. dirbo Utenos raj. "Aušros" kolūkio buhalteriu, l965 - l967 m. Jonavos rajono Žeimių tarybinio ūkio agronomu. l97O - l989 m. dirbo LŽŪA ekonomikos fakultete asistentu, vyr. dėstytoju, docentu, katedros vedėju, l989 - l99O m. LŽŪA prorektoriumi.

1990 m. Išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu, buvo AT Agrarinės komisijos pirmininkas, priklausė Tautininkų frakcijai.

Lietuvių tautininkų sąjungos narys.

Žmona Elena - medikė, dirba gydytoja Kauno klinikoje. Sūnus Dainius - verslininkas, Regimantas - studentas.

Kandidatu į Seimą iškėlė Tremtinių ir politinių kalinių sąjunga.

Išrinktas : Kauno Kaimiškoji Nr. 66