Ignacas Stasys UŽDAVINYS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Ignacas Stasys UŽDAVINYS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Kretingos (Nr. 36) apygardoje
iškėlė Lietuvos krikščionių demokratų partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1935 m. birželio 30 d. Kauno mieste, tarnautojų šeimoje.

1958 m. baigė Vilniaus universitetą, Fizikos ir matematikos fakultetą. Matematikas. Tobulinosi Minsko ir Maskvos universitetuose. 1962 m. Vilniaus universiteto laborantas, asistentas, skaičiavimo laboratorijos vadovas, skaičiavimo centro vadovas, vyr. dėstytojas.

Lietuvių katalikų akademijos valdybos narys, nuo l992m.- Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėjas katalikų bažnyčios ir kitų konfesijų klausimais.

Lietuvos Krikščionių demokratų partijos narys.

Žmona Valerija - ekonomistė, Lietuvos agroekonomikos instituto vyr. mokslinė bendradarbė. Dukros - Rasa ir Sigita - Vilniaus universiteto studentės.

Kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo deputatus iškėlė Lietuvos krikščionių demokratų partija.

Išrinktas : Kretingos Nr. 36