Virmantas VELIKONIS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Virmantas VELIKONIS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Kėdainių (Nr. 43) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

1959 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas. 1959 m. - Kėdainių rajono "Pergalės" kolūkio valdybos pirmininkas, 1961 m. - Kėdainių rajono vykdomojo komiteto Plano komisijos pirmininkas. 1962-1968 m. - Žemės ūkio valdybos viršininkas. Atleistas,nes paaiškėjo, kad tėvas nuteistas 10 metų kalėti už antisovietinę veiklą. Įsidarbino Dotnuvos parodomojo ūkio agronomu, bet vėl - atleistas, nebaigta ekonomikos mokslų kandidato disertacija. Iki 1977 m. dirbo Lietuvos Hidrotechnikos ir melioracijos MTI. 1977- 1991m. - Panevėžio rajono Ramygalos kolūkio valdybos pirmininkas.

1989 m. išrinktas TSRS liaudies deputatu.

1990 m. išrinktas Lietuvos žemdirbių sąjungos pirmininku.

Lietuvos Demokratinės darbo partijos narys.

Žmona Gražina - pensininkė. Dukra Žaneta dirba Ramygalos apylinkės Garuckų kaime. Sūnus Virmantas - Anykščiuose.

Kandidatu į LR Seimo narius iškėlė LDDP.

Išrinktas : Kėdainių Nr. 43