Marijonas VISAKAVIČIUS  

1992-1996 m. kadencijos Seimo narys
Marijonas VISAKAVIČIUS

 

Seimo narys nuo 1992 11 24 iki 1996 11 22.
Išrinktas Ukmergės (Nr. 61) apygardoje
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
 

       
 
 
 

Biografija

 

Gimė 1944 m. sausio 17 d. Ukmergės rajono Lokėnų kaime, kumečio šeimoje.

1960 m. įstojo į Ukmergės žemės ūkio mechanizacijos technikumą.

Atlikęs karinę prievolę, l966 - l969 m. dirbo "Obelių" kolūkyje, Ukmergės linų fabrike, Leonpolio tarybiniame ūkyje.

1970 - 1990 m. dirbo operatoriumi Jonavos gamybiniame susivienijime "Azotas".

1975 - 1979 m. - Jonavos rajono "Neries" kolūkyje statybininku.

1989 m. buvo išrinktas TSRS liaudies deputatu.

Lietuvos ateities forumo koalicijos tarybos narys, aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos žemdirbių sąjunga.

1990 m. išrinktas Lietuvos laisvųjų profsąjungų konfederacijos pirmininku, vėliau dirbo konsultantu LDDP Tarybos sekretoriate.

1967-1989 m. buvo TSKP narys. Nuo 1990 m. priklauso Lietuvos Demokratinei darbo partijai.

Žmona Marija - medikė, dirba Vilniaus 10-oje poliklinikoje medicinos seserim. Trys vaikai: Edmundas - darbininkas, Natalija ir Erikas - moksleiviai.

Kandidatu į LR Seimo narius iškėlė Lietuvos Demokratinė darbo partija.

Išrinktas: Ukmergės Nr. 61