Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Povilas JAKUČIONIS

Povilas JAKUČIONIS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Povilas JAKUČIONIS

Gimė 1932 m. vasario 4 d. Kauno rajono Pajiesio kaime žemdirbių ūkininkų šeimoje.

1942–1948 m. mokėsi Kauno Jėzuitų gimnazijoje.

1948–1954 m. už antitarybinę veiklą kalintas Vorkutos ypatingojo režimo lageriuose (Rusija).

Nuo 1954 m. mokėsi Kauno 3–iojoje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje, kurią 1956 m. baigė.

1956 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą (dabar – Kauno technologijos universitetas), kurį 1961 m. baigė ir įgijo inžinieriaus statybininko specialybę.

1969–1974 m. studijavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas) aspirantūroje. 1974 m. apgynė architektūros mokslų daktaro disertaciją „Rytų Lietuvos žemės ūkio gyvenviečių tinklo pertvarkymo būdai”.

1961–1974 m. dirbo Švenčionių rajono architektu, 1974–1992 m. – Valstybinėje projektavimo firmoje „KSPI” (Kolūkių statybos projektavimo institutas) (dabar – projektavimo firma „Krašto projektai”) projektuotoju, skyriaus viršininku, firmos vyriausiuoju architektu.

1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas pagal Lietuvos krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinį sąrašą. Seime buvo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas.

Nuo 1996 m. iki išrinkimo į Seimą – Seimo nario Antano Švitros padėjėjas. Taip pat iki išrinkimo į Seimą – Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkas. Nuo 2000 m. spalio mėn. iki 2001 m. liepos mėn. buvo šios komisijos narys.

Tarptautinio kongreso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas” rengimo komiteto pirmininko pavaduotojas ir fondo valdybos pirmininkas.

Nuo 2000 m. iki 2001 m. birželio mėn. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Miesto plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas.

Nuo 1989 m. – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys. Vilniaus bendrijos tarybos narys. Nuo 1997 m. (perrinktas 2001 m. birželio 30 d.) – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas.

1992 m. yra paruošęs mokslinį darbą „Gervėčių krašto lietuviškų kaimų tyrimai”. Mokslinėje ir periodinėje spaudoje paskelbė apie 200 mokslinių ir publicistinių straipsnių.

Angažuojasi kultūros, švietimo, mokslo srityse.

Domisi kultūros paveldo išsaugojimo ateities kartoms problemomis, kaimo plėtros problemomis, lietuvybės ir pilietiškumo puoselėjimu.

Pomėgiai – knygų skaitymas, poilsis miške, sodininkystė.

Moka rusų, vokiečių kalbas.

Žmona Teklė – Švietimo ir mokslo ministerijos tarnautoja.

Turi du vaikus – sūnų Audrių ir dukterį Jolitą.
*

LR Seimas