Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Česlovas JURŠĖNAS

Česlovas JURŠĖNAS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas Ignalinos - Švenčionių (Nr. 53) apygardoje,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

 • l.e.p. Pirmininkas (nuo 2004 04 06 iki 2004 07 11)
 • Seimo valdyba Pirmininko pirmasis pavaduotojas (nuo 2004 07 12 iki 2004 11 14)
 • Seimo valdyba l.e.p. Pirmininkas (nuo 2004 04 20 iki 2004 07 11)
 • Seimo valdyba Pirmininko pirmasis pavaduotojas (nuo 2002 03 14 iki 2004 04 19)
 • Seimo valdyba Pirmininko pavaduotojas (nuo 2000 10 26 iki 2002 03 13)
 • Užsienio reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2004 07 13 iki 2004 11 14)
 • Užsienio reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2000 10 24 iki 2004 04 08)
 • Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija Frakcijos narys (nuo 2004 07 12 iki 2004 11 14)
 • Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija Frakcijos narys (nuo 2003 05 27 iki 2004 04 06)
 • Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija Frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas (nuo 2000 10 20 iki 2003 05 26)
 • Seniūnų sueiga, narys (nuo 2000 10 24 iki 2004 11 14)
 • Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė, pirmininkas
 • Tarpparlamentinių ryšių su Šveicarijos Konfederacija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas
 • Seimo delegacija Baltijos Asamblėjoje, narys (nuo 2000 11 03 iki 2004 11 14)
 • Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje, narys (nuo 2000 12 07 iki 2004 11 14)
 • Seimo delegacija Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje, pirmininkas (nuo 2003 04 10 iki 2004 11 14)
Buvo išrinktas į 1996 - 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras

Gimė 1938 m. gegužės 18 d. Švenčionių apskrities (dabar – Ignalinos rajono) Panižiškės kaime valstiečių šeimoje.

1955 m. aukso medaliu baigė Ignalinos vidurinę mokyklą.

1955 m. įstojo į Vilniaus universitetą, kurį 1960 m. baigė ir įgijo žurnalisto specialybę.

1973 m. baigė Leningrado (dabar – Sankt Peterburgo) aukštosios partinės mokyklos žurnalistikos specialybę.

1958–1960 m. dirbo „Statybos” savaitraštyje korespondentu, 1960–1964 m. – „Tiesos” dienraščio redakcijoje, 1964–1968 m. – Lietuvos radijuje ir televizijoje tarptautiniu apžvalgininku, 1968–1973 m. – Lietuvos televizijos Informacijos redakcijoje vyriausiuoju redaktoriumi.

1973–1975 m. dirbo Lietuvos komunistų partijos Centro komitete instruktoriumi. 1975–1978 m. buvo LTSR Ministrų Tarybos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas. 1978–1983 m. – „Vakarinių naujienų” dienraščio vyriausiasis redaktorius. 1983–1988 m. dirbo Lietuvos komunistų partijos Centro komitete Spaudos, televizijos ir radijo sektoriaus vedėju.

Atgimimo metu grįžo į televiziją: 1988 m. rudenį tapo Televizijos ir radijo komiteto kolegijos nariu, politikos apžvalgininku, 1988–1989 m. vedė pirmąsias „Atgimimo bangos” ir kitas populiarias televizijos laidas.

1989 m., įvedus Vyriausybės informacijos atstovo pareigybę, tapo pirmuoju persitvarkančios Lietuvos valdžios atstovu spaudai. 1990–1991 m. buvo Vyriausybės ryšių su Aukščiausiąja Taryba ir informacijos atstovas.

1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatas, išrinktas Švenčionėlių rinkimų apygardoje Nr. 109. Kandidatu 1990 m. iškėlė savarankiškoji Lietuvos komunistų partija. Aukščiausiojoje Taryboje–Atkuriamajame Seime dirbo Valstybės atkūrimo ir Konstitucijos komisijoje. Buvo išrinktas į pirmųjų sesijų sekretoriatą, vėliau – Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo seniūno pavaduotoju. Prisidėjo tobulinant Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo Reglamentą.

1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas Ignalinos–Švenčionių rinkimų apygardoje Nr. 53. Kandidatu į Seimą 1992 m. iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija. Seime išrinktas Seimo Pirmininko pavaduotoju, nuo 1993 m. vasario 25 d. iki 1996 m. lapkričio 25 d. – Seimo Pirmininkas.

Kartu su kitais įgyvendino naująją, 1992 metų, Lietuvos Respublikos Konstituciją, stiprino nepriklausomos valstybės teisinius pamatus.

1996–2000 m. – VII Seimo narys. Seimo nariu buvo išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Teisės ir teisėtvarkos komitete, vadovavo LDDP frakcijai.

1997–2000 m. – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys.

Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas (iki 2002 08 31), Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

Teismų tarybos narys, VLE MRT narys, Teisės universiteto garbės daktaras.

Buvo TSKP narys. Aktyviai dalyvavo LKP atskiriant nuo TSKP ir savarankišką LKP pertvarkant socialdemokratiniais pagrindais.

Nuo 1990 m. buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, šios partijos Tarybos, Prezidiumo narys. 1996–2001 m. – Lietuvos demokratinės darbo partijos pirmininkas. Siekė Lietuvos socialdemokratinių partijų vienybės. Nuo 2001 m. sausio 27 d. – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas (LSDP nariu laikomas nuo 1990 m.), nuo 2003 m. gegužės 3 d. - LSDP pirmininko pavaduotojas.

2000-2004 m. – VIII Seimo narys, nuo 2000 spalio 20 d. iki 2003 m. gegužės 26 d. –Socialdemokratinės koalicijos frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas, nuo 2003 m. gegužės 27 d. – Socialdemokratinės koalicijos frakcijos narys, nuo 2000 m. spalio 26 d. iki 2002 m. kovo 13 d. – Seimo Pirmininko pavaduotojas, nuo 2002 m. kovo 14 d. iki 2004 m. balandžio 6 d. – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas.

Išleido keletą knygų ir žinynų apie pasaulį ir politiką.

Pomėgiai – šachmatai, žymiausių dabartinių politikų raštų, enciklopedijų, karikatūrų kolekcionavimas.

Moka rusų, lenkų, vokiečių kalbas.

Žmona Jadvyga – žurnalistė.

Sūnus Saulius – habilituotas gamtos mokslų daktaras, eina profesoriaus pareigas Vilniaus universitete.
*

LR Seimas