Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Justinas KAROSAS

Justinas KAROSAS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas Lazdijų - Druskininkų (Nr. 71) apygardoje,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

  • Užsienio reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2000 10 24 iki 2004 11 14)
  • Europos reikalų komitetas Komiteto pirmininko pavaduotojas (nuo 2000 11 09 iki 2004 11 14)
  • Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija Frakcijos narys (nuo 2000 10 20 iki 2004 11 14)
  • Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės ir Kaliningrado srities Dūmos parlamentarų forumas, narys
  • Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, pirmininkas
  • Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys
  • Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė, narys
  • Tarpparlamentinių ryšių su Graikijos Respublika ir Kipro Respublika grupė, narys
  • Tarpparlamentinių ryšių su Rumunijos Respublika grupė, narys
  • Seimo delegacija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete, narys (nuo 2000 11 09 iki 2004 11 14)
Buvo išrinktas į 1996 - 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Justinas KAROSAS

Gimė 1937 m. rugsėjo 7 d. Marijampolės rajono Sangrūdos kaime valstiečių šeimoje.

Nuo 1944 m. mokėsi Sangrūdos vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1958 m.

1958 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą, kurį 1963 m. baigė ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybę.

1967–1969 m. studijavo Vilniaus universiteto aspirantūroje. 1969 m. apgynė filosofijos mokslų kandidato (dabar – filosofijos mokslų daktaro) disertaciją.

1971–1972 m. stažavo Vienos universitete (Austrija).

1981 m. jam paskirta A. von Humboldto fondo (VFR) stipendija. Ja naudodamasis nuo 1984 m. daugiau negu pusantrų metų, stažavo Frankfurto prie Maino, Manheimo ir Gyseno universitetuose, kur surinko medžiagą habilitaciniam darbui.

1994 m. pirmasis iš nepriklausomos Lietuvos filosofų Vilniaus universitete apgynė habilitacinį darbą, už kurį jam suteiktas habilituoto humanitarinių mokslų daktaro vardas.

1963–1967 m. – Vilniaus universiteto Filosofijos katedros asistentas, 1969–1972 m. – vyresnysis dėstytojas, 1973–1981 m. – docentas.

1989 m. buvo išrinktas šio universiteto naujai įkurto Filosofijos fakulteto dekanu, kuriuo dirbo iki 1992 m.

2000 m. suteiktas profesoriaus vardas.

1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Užsienio reikalų komitete, buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos frakcijos seniūnas, seniūno pavaduotojas.

1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete, buvo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.

Nuo 2000 m. – Druskininkų savivaldybės tarybos narys. Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.

Europos judėjimo Lietuvoje kolegijos narys.

Buvo TSKP narys, aktyvus LKP atsiskyrimo nuo TSKP šalininkas. Nuo 1990 m. buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, buvo partijos pirmininko pavaduotojas, Tarybos narys. Nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos Tarybos narys (LSDP nariu laikomas nuo 1990 m.).

Kelių knygų, keliasdešimties straipsnių ideologijos ir vertybių teorijos klausimais, paskelbtų Lietuvoje ir užsienyje, autorius.

Aktualiausia jo išleista knyga filosofine tematika – „Socialinio pažinimo problema: Jos suformulavimo filosofiniai kontūrai” (Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997).

Visą laiką, dirbdamas Seime, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete skaitė paskaitų kursą „Socialinio pažinimo filosofija”.

Angažuojasi užsienio politikos, švietimo ir kultūros politikos srityse.

Domisi žiniasklaidos informacija.

Pomėgiai – meistravimas bei ūkininkavimas sodyboje, gerų detektyvinių romanų skaitymas.

Moka vokiečių, rusų kalbas.

Žmona Vida Zita Karosienė – filologė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė, dirba Vilniaus universiteto Vokiečių kalbos katedroje vedėja.

Turi dvi dukras. Aušra Gvazdauskienė Vilniaus universitete baigė psichologijos studijas, dirba reklamos firmoje ir augina tris sūnus. Edita Kisielienė Vilniaus universitete baigė istorijos bakalauro studijas, šiuo metu neakivaizdiniu būdu baigia teisės magistrantūros studijas, dirba Aukščiausiajame Teisme sekretore.
*

LR Seimas