Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Gediminas KIRKILAS

Gediminas KIRKILAS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė A.Brazausko socialdemokratinė koalicija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

 • Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Komiteto narys (nuo 2000 10 24 iki 2001 07 11)
 • Užsienio reikalų komitetas Komiteto pirmininkas (nuo 2001 07 12 iki 2004 11 14)
 • Užsienio reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2001 07 11 iki 2001 07 11)
 • Europos reikalų komitetas Komiteto pirmininko pavaduotojas (nuo 2001 07 31 iki 2004 11 14)
 • Europos reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2000 11 09 iki 2001 07 30)
 • Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija Frakcijos narys (nuo 2000 10 20 iki 2004 11 14)
 • Informacinės visuomenės plėtros komisija Komisijos narys (nuo 2000 12 05 iki 2001 09 25)
 • Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės ir Kaliningrado srities Dūmos parlamentarų forumas, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Šiaurės Europos šalimis (Danijos Karalyste, Islandijos Respublika, Norvegijos Karalyste, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste) grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Airija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Taivanu grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Bosnijos ir Hercegovinos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Izraelio Valstybe grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Korėjos Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas
 • Seimo delegacija NATO Parlamentinėje Asamblėjoje, pirmininko pavaduotojas (nuo 2001 01 18 iki 2001 10 08)
 • Seimo delegacija NATO Parlamentinėje Asamblėjoje, pirmininkas (nuo 2001 10 09 iki 2004 11 14)
Buvo išrinktas į 1996 - 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Gediminas KIRKILAS

Gimė 1951 m. rugpjūčio 30 d. Vilniuje septynių vaikų šeimoje (turi du brolius ir keturias seseris, jis – vyriausias). Tėveliai mirę. Mama dirbo mokykloje defektologijos, kitų disciplinų mokytoja, tėvas – ryšių inžinieriumi Vilniaus telefonų stotyje, Centriniame pašte.

Nuo 1958 m. mokėsi ir 1969 m. baigė Vilniaus 23–iąją vidurinę mokyklą.

1969–1972 m. atliko privalomąją karo tarnybą Šiaurės laivyne, Severomorske.

Nuo 1974 m. neakivaizdiniu būdu Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – Vilniaus pedagoginis universitetas) studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.

1978 m. įstojo į Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, studijavo politinius mokslus. Partinę mokyklą baigė 1982 m.

1972–1978 m. dirbo Paminklų restauravimo treste interjero restauratoriumi. Auksavimo, lipdybos, restauravimo bei konservavimo darbus atliko Vilniaus Visų Šventųjų, šv.Jono, šv.Kazimiero, Bonifratrų bažnyčiose, Vilniaus universiteto ansamblyje, Verkių dvare, Pažaislio vienuolyne, Kauno sobore, Lietuvos liaudies buities muziejuje ir daugelyje kitų Lietuvos architektūros, kultūros ir istorijos objektų. Turi aukščiausią restauratoriaus–auksuotojo kategoriją.

1982–1985 m. – Lietuvos komunistų partijos Vilniaus Lenino rajono komiteto instruktorius, 1986–1990 m. – LKP Centro komiteto Kultūros skyriaus instruktorius.

Algirdui Brazauskui tapus LKP CK pirmuoju sekretoriumi, 1988–1990 m. dirbo jo padėjėju ryšiams su spauda.

1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputato Algirdo Brazausko padėjėjas.

1991–1995 m. redagavo ir leido savaitraštį rusų kalba „Golos Litvy” („Lietuvos balsas”).

Nuo 2000 m. spalio 24 d. iki 2001 m. liepos 11 d. – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, nuo 2001 m. sausio 26 d. iki 2001 m. liepos 11 d. – Saugumo pakomitečio pirmininkas. Nuo 2001 m. liepos 12 d. – Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, nuo 2001 m. liepos 31 d. – Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.

1992–1996 m. – VI Seimo narys. Seimo nariu buvo išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime buvo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, 1993–1996 m. – Užsienio reikalų komiteto narys, Seimo delegacijos Šiaurės Atlanto Asamblėjoje (dabar – NATO Parlamentinė Asamblėja) pirmininkas. Vienas iš Lietuvos nacionalinio saugumo koncepcijos (patvirtinta 1996 m.) kūrėjų: 1993–1996 m. vadovavo Respublikos Prezidento sudarytai darbo grupei parengti Lietuvos nacionalinio saugumo koncepciją.

1996–2000 m. – VII Seimo narys. Seimo nariu buvo išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Nacionalinio saugumo (vėliau – Nacionalinio saugumo ir gynybos) ir Europos reikalų komitetuose.

Nuo 2000 m. – Lietuvos šaškių federacijos prezidentas.

Buvo TSKP narys. Atgimimo laikotarpiu buvo LKP atsiskyrimo nuo TSKP šalininkas. 1990 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais – savarankiškos LKP CK sekretorius.

1990 m., steigiamajame Lietuvos demokratinės darbo partijos suvažiavime, išrinktas pirmininko pavaduotoju. 1991–1996 m. – LDDP pirmininko pirmasis pavaduotojas, 1993 m. laikinai ėjo šios partijos pirmininko pareigas. 1996–2001 m. – LDDP Prezidiumo narys. Nuo 2001 m. sausio 27 d. – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas (LSDP nariu laikomas nuo 1990 m.).

Skaitė daug pranešimų tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose, forumuose, seminaruose.

Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos ir užsienio periodinėje spaudoje yra paskelbęs per 900 publicistinių straipsnių įvairiomis politikos, visuomenės gyvenimo temomis. Išleido knygą „Politinės pastabos laikui: Straipsniai, apmąstymai, interviu, įspūdžiai” (Vilnius: Lietuvos informacijos institutas, 1995).

Save laiko profesionaliu kairiosios socialdemokratinės pakraipos politiku.

Pomėgiai – tenisas, filosofija, literatūra ir menai, važinėjimasis dviračiu, pypkės rūkymas.

Moka rusų, anglų kalbas.

Žmona Liudmila – specialiosios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai” sekretoriato vadovė.

Turi du vaikus. Sūnus Rolandas dirba, duktė Diana studijuoja Vilniaus universitete.
*

LR Seimas