Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Petras PAPOVAS

Petras PAPOVAS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas Zarasų - Visagino (Nr. 52) apygardoje,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

 • Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas Komiteto pirmininkas (nuo 2001 07 12 iki 2004 11 14)
 • Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas Komiteto pirmininko pavaduotojas (nuo 2000 11 09 iki 2001 07 11)
 • Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas Komiteto narys (nuo 2000 10 24 iki 2000 11 08)
 • Ignalinos atominės elektrinės regiono problemų komisija Komisijos narys (nuo 2001 01 25 iki 2004 11 14)
 • Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija Frakcijos narys (nuo 2000 10 20 iki 2004 11 14)
 • Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės ir Kaliningrado srities Dūmos parlamentarų forumas, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Gruzijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Graikijos Respublika ir Kipro Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Slovakijos Respublika grupė, narys
Buvo išrinktas į 1996 - 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Petras PAPOVAS

Gimė 1947 m. sausio 25 d. Zarasų rajono Mironiškio kaime daugiavaikėje valstiečių sentikių šeimoje. Rusas. Tėvai ir seneliai gimė Lietuvoje. Tėvas mirė 1995 m. Turi šešis brolius ir vieną seserį. Vienas brolis mirė 1997 m. Brolis Vasilijus Popovas – Seimo narys.

1954–1962 m. mokėsi Zarasų rajono Stelmužės aštuonmetėje (dabar – pagrindinė) mokykloje, nuo 1962 m. – Zarasų M.Melnikaitės vidurinėje mokykloje (dabar – „Ąžuolo” gimnazija), kurią baigė 1965 m.

1965 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas), kurią 1970 m. baigė ir įgijo žemės ūkio inžinieriaus mechaniko specialybę.

1970–1972 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijos mokomajame ūkyje darbų saugos inžinieriumi, 1972–1974 m. – Rokiškio rajono Čedasų kolūkyje inžinieriumi mechaniku, 1974–1980 m. – Lietuvos veterinarijos akademijos mokomajame ūkyje vyriausiuoju inžinieriumi mechaniku, 1980–1983 m. – Zarasų rajono žemės ūkio valdyboje viršininko pavaduotoju, 1983–1988 m. – Zarasų agropramoniniame susivienijime pirmininko pirmuoju pavaduotoju, 1988–1990 m. – LKP Zarasų rajono komiteto pirmuoju sekretoriumi.

1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatas, išrinktas 1990 m. balandžio 21 d. Zarasų rinkimų apygardoje Nr. 106. Kandidatu 1990 m. iškėlė savarankiškoji LKP. Aukščiausiojoje Taryboje–Atkuriamajame Seime dirbo Agrarinėje ir Savivaldybių komisijose.

1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas Zarasų–Visagino rinkimų apygardoje Nr. 52. Kandidatu į Seimą 1992 m. iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija. Seime buvo Savivaldybių (vėliau – Valdymo reformų ir savivaldybių) komiteto pirmininko pavaduotojas, vėliau – narys.

1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas Zarasų–Visagino rinkimų apygardoje Nr. 52. Kandidatu į Seimą 1996 m. iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija. Seime buvo Valdymo reformų ir savivaldybių (vėliau – Valstybės valdymo ir savivaldybių) komiteto pirmininko pavaduotojas.

Vienas iš dviejų Seimo narių (kitas – Vytenis Povilas Andriukaitis), keturis kartus išrinktų toje pačioje vienmandatėje rinkimų apygardoje.

Nuo 2000 m. lapkričio 9 d. iki 2001 m. liepos 12 d. – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotojas, nuo 2001 m. liepos 12 d. – šio komiteto pirmininkas.

1996 m. vasario–lapkričio mėnesiais – valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras septintojoje (XXVIII) Vyriausybėje.

1990 m. kovo–balandžio mėnesiais ir nuo 2000 m. – Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys. Dirba Biudžeto ir finansų komitete.

1972–1989 m. buvo TSKP narys. Atgimimo pradžioje dalyvavo Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio veikloje. Sąjūdžio remiamas, 1988 m. lapkričio 5 d. buvo išrinktas LKP Zarasų rajono komiteto pirmuoju sekretoriumi, kurio pareigas ėjo iki Lietuvos demokratinės darbo partijos susikūrimo. Aktyviai dalyvavo LKP atskiriant nuo TSKP.

Nuo 1990 m. buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narys. Ėjo šios partijos Tarybos, Prezidiumo nario, Zarasų rajono tarybos pirmininko pareigas. Nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos Tarybos narys, Zarasų skyriaus pirmininkas (LSDP nariu laikomas nuo 1990 m.).

Angažuojasi žemės ūkio ir energetikos srityse.

Pomėgiai – sportinės kovos „boksas”, „bušido”, žemės ūkio darbai.

Moka rusų kalbą.

Žmona Audronė Popovienė – ekonomistė, dirba Lietuvos taupomojo banko Vilniaus apskrities skyriuje valdytoja.

Turi tris vaikus. Dukra Erika Kinderienė – Garliavos vaikų ligoninės gydytoja. Sūnus Egidijus Popovas dirba akcinėje bendrovėje „Kombo” garso režisieriumi ir mokosi Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos fakultete. Sūnus Vitalijus Popovas baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, dirba akcinėje bendrovėje „Kauno tiltai” darbų vykdytoju.
*

LR Seimas