Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Juozas BERNATONIS

Juozas BERNATONIS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė A.Brazausko socialdemokratinė koalicija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

Buvo išrinktas į 1996 - 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Juozas BERNATONIS

Dvyliktosios (XXXIII) Vyriausybės narys.

Gimė 1953 m. rugsėjo 8 d. Kaune mokslininkų pedagogų šeimoje.

1971 m. baigė Kauno 7–ąją vidurinę mokyklą.

Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto (dabar – Kauno technologijos universitetas) Cheminės technologijos fakultetą, kurį 1976 m. baigė.

1987–1990 metais studijavo Prahos aukštosios politikos mokyklos (Čekija) aspirantūroje. 1990 m. apgynė filosofijos kandidato (dabar – humanitarinių mokslų daktaro) disertaciją „Mokslinės pedagoginės inteligentijos formavimo politiniai aspektai”. Nuo 1998 m. neakivaizdiniu būdu studijuoja Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

1976–1979 m. dirbo Kauno politechnikos instituto Stambiamolekulinių junginių tyrimo laboratorijoje moksliniu bendradarbiu, 1980–1985 m. – Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungos (komjaunimo organizacijos) Centro komitete Studentų skyriaus vedėju, 1985–1987 m. – Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto Mokslo ir mokymo įstaigų skyriuje instruktoriumi.

1990–1992 m. – Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) sekretoriato parlamentinės veiklos grupės vadovas, 1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo LDDP frakcijos referentas.

1992–1996 m. – VI Seimo narys. Seimo nariu buvo išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Valstybės ir teisės komitete. 1993–1996 m. – Seimo Pirmininko pavaduotojas. Nuo 1994 m. vadovavo Respublikos Prezidento sudarytai darbo grupei pasiruošimui ratifikuoti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Nuo 1994 m. - Valstybės valdymo ir savivaldos reformos komisijos pirmininkas.

1997–1998 m. dirbo Respublikos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko patarėju politikos klausimais, 1998 m. – Prezidento A.M.Brazausko referentu.

1998–2000 m. – VII Seimo narys. Seimo nariu buvo išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Užsienio reikalų komitete.

Nuo 2000 m. spalio 26 d. iki 2001 m. liepos 12 d. – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas. Nuo 2000 m. lapkričio 9 d. iki 2001 m. liepos 30 d. dirbo Europos reikalų komitete.

Vidaus reikalų ministras dvyliktojoje (XXXIII) Vyriausybėje (prisiekė ir gavo visus įgaliojimus 2001 m. liepos 12 d.).

Algirdo Brazausko fondo valdybos pirmininko pavaduotojas.

Buvo LKP narys. Steigiamajame Lietuvos demokratinės darbo partijos suvažiavime 1990 m. buvo išrinktas tarybos nariu. Ėjo šios partijos pirmininko pavaduotojo, Tarybos prezidiumo nario pareigas. Nuo 2001 m. sausio 27 d. – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas (LSDP nariu laikomas nuo 1990 m.).

Knygos „Žmogaus teisės ir laisvės: Lietuvos Respublikos įstatymų ir 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos suderinamumo problemos” (Vilnius: Seimo leidykla, 1995) bendraautorius.

Žmona Vilma – ekonomistė.

Duktė Gailė – moksleivė.
*

LR Seimas