Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Egidijus KLUMBYS

Egidijus KLUMBYS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

 • Teisės ir teisėtvarkos komitetas Komiteto narys (nuo 2000 10 24 iki 2004 11 14)
 • Mišri Seimo narių grupė, narys (nuo 2004 01 26 iki 2004 11 14)
 • Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcija Frakcijos narys (nuo 2000 10 20 iki 2004 01 25)
 • Komisija, prižiūrinti konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo įgyvendinimą Komisijos narys (nuo 2003 06 19 iki 2004 11 14)
 • Komisija, prižiūrinti konstitucinio įstatymo Nr. I-1392 įgyvendinimą Komisijos narys (nuo 2001 01 25 iki 2003 06 18)
 • Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės ir Kaliningrado srities Dūmos parlamentarų forumas, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Ukrainos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas
 • Tarpparlamentinių ryšių su Gruzijos Respublika grupė, pirmininkas
 • Tarpparlamentinių ryšių su Bosnijos ir Hercegovinos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Šveicarijos Konfederacija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Belgijos Karalyste, Nyderlandų Karalyste ir Didžiąja Liuksemburgo Hercogyste grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Kanada grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Čekijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Vengrijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Slovakijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Graikijos Respublika ir Kipro Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys
Buvo išrinktas į 1990 - 1992 Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą.

Biografija

Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras

Gimė 1952 m. rugsėjo 2 d. Kaune.

1959–1967 m. mokėsi Kauno S.Nėries vidurinėje mokykloje, nuo 1967 m. – Kauno J.Aleksonio vidurinėje mokykloje, kurią 1970 m. baigė.

1970 m. įstojo į Kauno medicinos instituto (dabar – Kauno medicinos universitetas) Medicinos fakultetą, kurį 1976 m. baigė ir įgijo gydytojo neurochirurgo specialybę.

1979–1982 m. studijavo TSRS medicinos mokslų akademijos N.Burdenkos neurochirurgijos mokslinio tyrimų instituto aspirantūroje. 1983 m. jam suteiktas medicinos mokslų daktaro laipsnis.

1992 m. įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, kurį 1996 m. baigė ir įgijo teisininko specialybę.

1976–1978 m. dirbo Respublikinėje Kauno klinikinėje ligoninėje gydytoju neurochirurgu, 1978–1979 m. – LTSR onkologijos moksliniame tyrimų institute Nervų sistemos chirurgijos skyriaus vedėju, 1982–1990 m. – Kauno medicinos institute Centrinės mokslo tyrimo laboratorijos Neurochirurgijos laboratorijos vedėju.

1991–1992 m. – užsienio reikalų ministro pirmasis pavaduotojas. Dalyvavo pasirašant pirmuosius tarptautinio pripažinimo dokumentus, kuriais 1991 m. Lietuvos Respubliką pripažino Islandijos Respublika, Norvegijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika, Danijos Karalystė, Švedijos Karalystė, Suomijos Respublika.

1992 m. – susisiekimo ministro pirmasis pavaduotojas.

1993–1997 m. – Globos ir rūpybos fondo valdybos direktorius. Nuo 1993 m. – Vilniaus Šv.Jokūbo ligoninės gydytojas neurochirurgas, 1994–1998 m. – Vilniaus krašto neurochirurgijos centro vadovas.

1998–2001 m. – Lietuvos teisės akademijos (dabar – Lietuvos teisės universitetas) docentas.

1989–1990 m. – TSRS liaudies deputatas, dirbo TSRS Aukščiausiojoje Taryboje. TSRS liaudies deputatu kaip Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio remtas kandidatas buvo išrinktas Kauno teritorinėje rinkimų apygardoje.

1990–1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, išrinktas Obelių rinkimų apygardoje Nr. 103. Kandidatu iškėlė Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Aukščiausiojoje Taryboje 1990–1991 m. buvo Užsienio reikalų komisijos pirmininko pavaduotojas, 1992 m. dirbo Krašto apsaugos ir vidaus reikalų bei Mandatų ir etikos komisijose.

Nuo 2000 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys. Dirba Sveikatos ir aplinkos apsaugos komitete.

Vilniaus krašto medikų profesinės sąjungos, Lietuvos neurochirurgų mokslinės draugijos, Baltijos šalių neurochirurgų asociacijos, Pasaulio neurochirurgų asociacijos narys.

Kovo 11–osios Nepriklausomybės Akto signatarų klubo valdybos narys, Lietuvos futbolo federacijos Masinio futbolo skyriaus pirmininko pavaduotojas.

1988–1989 m. – Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Kauno iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininko pavaduotojas; 1988–1990 m. – Sąjūdžio Seimo narys.

1989–1992 m. buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos valdybos pirmininkas. Nuo 1994 m. – Tautos pažangos partijos narys ir šios partijos valdybos pirmininkas.

Galvos smegenų kraujagyslių funkcinės būklės įvertinimo būdo išradimo bendraautorius, 40 mokslinių darbų autorius ar bendraautorius. Aukščiausios kvalifikacinės kategorijos neurochirurgas.

Angažuojasi sveikatos apsaugos, užsienio reikalų, savivaldos, teisės ir teisėtvarkos srityse.

Pomėgiai – futbolas, ledo ritulys, krepšinis, grožinė literatūra (ypač fantastika), kompiuteriai, žūklė, buriavimas, vandens turizmas, Baltijos šalių, Rusijos ir Vidurio Europos istorijos studijos.

Moka anglų, rusų, lenkų kalbas.

Žmona Jūratė – biomedicinos mokslų (medicina) daktarė, docentė, Kauno medicinos universiteto Profilaktinės medicinos laboratorijos vedėja.

Turi tris vaikus. Duktė Skirmantė – teisininkė. Duktė Raminta ir sūnus Vytautas – moksleiviai.
*

LR Seimas