Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Kazys BOBELIS

Kazys BOBELIS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas Marijampolės (Nr. 29) apygardoje,
iškėlė Krikščionių demokratų sąjunga
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected], [email protected]

 • Užsienio reikalų komitetas Komiteto pirmininko pavaduotojas (nuo 2000 10 26 iki 2004 11 14)
 • Užsienio reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2000 10 24 iki 2000 10 25)
 • Mišri Seimo narių grupė, narys (nuo 2000 11 03 iki 2004 07 04)
 • NATO reikalų komisija Komisijos narys (nuo 2000 12 14 iki 2004 11 14)
 • Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcija Frakcijos narys (nuo 2004 07 05 iki 2004 11 14)
 • Subalansuotos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisija Komisijos narys (nuo 2001 04 24 iki 2002 09 09)
 • Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Taivanu grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Austrijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Ispanijos Karalyste grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Čekijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupė, pirmininkas
 • Tarpparlamentinių ryšių su Slovakijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžano Respublika grupė, narys
 • Seimo delegacija Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje, pirmininkas (nuo 2001 01 26 iki 2003 05 21)
 • Seimo stebėtojų Europos Parlamente delegacija, narys (nuo 2003 04 17 iki 2003 05 21)
 • Seimo stebėtojų Europos Parlamente delegacija, pirmininko pavaduotojas (nuo 2003 05 22 iki 2004 11 14)
Buvo išrinktas į 1996 - 2000 Seimą.
Buvo išrinktas į 1992 - 1996 Seimą.

Biografija

Gimė 1923 m. kovo 4 d. Kaune Lietuvos karininko, savanorio šeimoje.

Baigė Kauno J.Jablonskio pradinę mokyklą ir „Aušros” berniukų gimnaziją. 1941 m. dalyvavo tautos sukilime prieš bolševikus.

Studijavo mediciną Vytauto Didžiojo, Graco (Austrija), Tiubingeno (Vokietija) universitetuose.

1948 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją „Maximum cum laude” Eberhard-Karls universitete.

1949 m. atvykęs į JAV, gyveno Čikagoje. Studijavo ir specializavosi Johno Hopkinso, Bostono universitetuose ir Filadelfijos centrinėje ligoninėje, priklausančioje Templio universitetui, įgijo chirurgo specialybę.

1953 m. pradėjo privačią chirurgo praktiką Čikagoje ir Elgine, Ilinojaus valstijoje. 1962–1972 m. – Čikagos medicinos mokyklos ir Čikagos Loyolos universiteto klinikinės chirurgijos profesorius. 1978–1991 m. vertėsi privačia medicinos praktika Floridoje.

Nuo 1992 m. gyvena Lietuvoje.

1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 29. Kandidatu į Seimą 1992 m. iškėlė Krikščionių demokratų sąjunga. Seime buvo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.

1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 29. Kandidatu į Seimą 1996 m. iškėlė Krikščionių demokratų sąjunga. Seime dirbo Užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetuose.

VIII Seimo pirmojo posėdžio 2000 m. spalio 19 d. pirmininkas kaip vyriausias parlamento narys.

Turėdamas nemažą diplomatinio darbo patirtį, kaip įvairių Lietuvos delegacijų vadovas ar narys, sėkmingai gynė ir gina Lietuvos reikalus tarptautinėse konferencijose. 1995 m. Otavoje išrinktas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos viceprezidentu, 1996 m. Stokholme perrinktas trejų metų kadencijai.

1997 m. buvo kandidatas į Respublikos Prezidentus.

JAV atkūrė Lietuvos ateitininkų organizaciją ir 1949–1952 m. vadovavo Čikagos ateitininkams.

1962–1976 m. – JAV Lietuvių bendruomenės tarybos narys, 1969–1979 m. – Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas.

1979–1992 m., iki Vilniuje įvykusio simbolinio uždaromojo seimo, – Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininkas. VLIK pastangomis pasaulyje niekada nebuvo pamiršta Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės byla. Vadovavo VLIK organizuotoms demonstracijoms, piketams įvairiuose JAV ir pasaulio miestuose. Atstovavo VLIK Pasaulio antikomunistinės lygos (World anti-communist league) konferencijose Liuksemburge, Taivane, San Diege (JAV).

1983 m. VLIK iniciatyva Europos Parlamente buvo priimta rezoliucija, smerkianti nelegalią Lietuvos okupaciją ir aneksiją; kalbėjo ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Estijos vardu, nes tuo metu tų šalių atstovų dar nebuvo.

Atstovavo Lietuvai visose Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijose 1975–1991 m.

1977–1978 m. – Kane apygardos medikų draugijos (Kane County Medical Society) prezidentas. Daugelį metų buvo chirurgijos vadovas šv.Juozapo ir šv.Antano ligoninėse. Buvo šv.Juozapo ligoninės prezidentas.

Nuo 1949 m. – Katalikų mokslų akademijos narys. Atstovavo Lietuvai Krikščionių demokratų internacionale.

Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos narys.

Nuo 1996 m. – Beisbolo asociacijos prezidentas.

Visą gyvenimą priklauso krikščionių demokratų judėjimui. Nuo 1991 m. buvo Krikščionių demokratų sąjungos valdybos pirmininkas. Nuo 2001 m. gegužės 12 d., susijungus Lietuvos krikščionių demokratų sąjungai ir Lietuvos krikščionių demokratų partijai, –Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas.

Yra paskelbęs straipsnių profesiniais, visuomeniniais ir politiniais klausimais.

Skaitė paskaitas urologinės chirurgijos tema Čikagos medicinos mokykloje ir Čikagos Loyolos universitete.

1976 m. apdovanotas Šaulių sąjungos Žvaigždės ordinu, 1984 m. Popiežiaus Jono Pauliaus II – šv.Grigaliaus Didžiojo ordinu „Už religijos ir tautos laivės kovą Lietuvoje”, 1986 m. – JAV Kongreso Ellis Island medaliu kaip labiausiai nusipelnęs Lietuvai ir Amerikai Amerikos lietuvis.

1993 m., minint VLIK veiklos 50–ies metų jubiliejų, už nuopelnus Lietuvos laisvės kovoje Respublikos Prezidento apdovanotas Vyčio kryžiaus II laipsnio ordinu.

Savo algą skiria labdarai ir vargšams remti, dažnai atlikdavo sunkias ir sudėtingas operacijas Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje.

Pomėgiai – filatelija, kelionės, medžioklė, žūklė, slidinėjimas.

Moka anglų, vokiečių, rusų, lenkų kalbas.

Žmona Dalia – Providenso Browno universiteto (JAV) sociologijos specialybės absolventė, dabar yra namų šeimininkė.

Turi 5 vaikus. Dukra Aldona – Tampos South Florida universiteto (JAV) tarptautinių santykių specialybės absolventė. Dukra Alena baigė matematikos ir bankininkystės specialybę Sent Pytersbergo Floridos universitete (JAV). Dukra Rūta Denverio universitete (JAV) baigė tarptautinių santykių ir ekonomikos specialybės bakalauro studijas, Arizonos valstijos universitete (JAV) – administravimo ir vadybos magistro studijas. Sūnus Algis baigė Tampos universiteto (JAV) ekonomikos ir administravimo specialybę, įgijo vadybininko kvalifikaciją. Sūnus Jonas Čikagos Loyolos universitete baigė tarptautinių santykių ir ekonomikos specialybės bakalauro studijas, Londono universiteto Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje (D.Britanija) – ekonomikos ir politikos mokslų magistro studijas.
*

LR Seimas