Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Jeronimas KRAUJELIS

Jeronimas KRAUJELIS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

  • Kaimo reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2001 10 09 iki 2004 11 14)
  • Kaimo reikalų komitetas Komiteto pirmininkas (nuo 2000 10 26 iki 2001 10 08)
  • Kaimo reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2000 10 24 iki 2000 10 25)
  • Europos reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2000 11 09 iki 2001 12 21)
  • Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcija Frakcijos narys (nuo 2000 10 20 iki 2004 11 14)
  • Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupė, narys
  • Tarpparlamentinių ryšių su Vengrijos Respublika grupė, narys
  • Tarpparlamentinių ryšių su Slovakijos Respublika grupė, narys
  • Seimo delegacija Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete, narys (nuo 2000 11 09 iki 2004 11 14)

Biografija


Žemės ūkio ministras dvyliktojoje (XXXIII) Vyriausybėje (prisiekė ir gavo visus įgaliojimus 2001 m. spalio 3 d.)

Gimė 1938 m. vasario 16 d. Panevėžio rajono Šlekių kaime.

1957 m. baigė Panevėžio rajono Ramygalos vidurinę mokyklą.

Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas), kurią 1962 m. baigė ir įgijo mokslinio agronomo specialybę.

1962–1963 m. dirbo Pasvalio rajono Meškalaukio kolūkyje vyr. agronomu, 1964–1968 m. – Pasvalio žemės ūkio valdybos Planavimo–finansų skyriuje viršininku, 1969–1985 m. – Žemės ūkio ministerijoje Darbo užmokesčio, Planavimo ir ekonomikos valdybų viršininku, 1986–1988 m. – Agropramoninio komiteto Vyriausioje ekonomikos valdyboje viršininko pavaduotoju, viršininku.

1989–1991 m. – žemės ūkio ministro pavaduotojas ekonomikos klausimams.

Nuo 1992 m. iki išrinkimo į Seimą dirbo vienoje iš žemdirbių savivaldos organizacijų – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijoje – generaliniu direktoriumi, prezidentu.

Keliolikos komisijų (grupių), susijusių su žemdirbių savivaldos ir kaimo plėtros klausimais, narys. Nuolat domisi žemdirbių savivaldos organizacijų veikla ir ją skatina. Visuomeniniais pagrindais yra Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininko pavaduotojas, eina pareigas renkamuose Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos organuose.

Nepartinis.

Skaito paskaitas ir pranešimus kaimo ir žemės ūkio plėtros klausimais žemės ūkio įmonių vadovų ir specialistų bei ūkininkų kursuose, seminaruose.

Pomėgiai – informacijos kaupimas ir sisteminimas.

Moka rusų kalbą.

Žmona Eugenija – mokslinė agronomė, dirba Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijoje programų direktore.

Turi sūnų Gintarą.
*

LR Seimas