Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Vasilijus POPOVAS

Vasilijus POPOVAS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas pagal sąrašą,
iškėlė A.Brazausko socialdemokratinė koalicija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

Biografija

Vasilijus POPOVAS

Gimė 1956 m. kovo 7 d. Zarasų rajono Mironiškio kaime, daugiavaikėje, nuo seno Aukštaitijoje gyvenančioje Lietuvos rusų šeimoje.

Buvo aštuntas iš devynių, tėvų Vasilijaus (jau miręs) ir Marijos, šiandien gyvenančios Stelmužėje, išaugintų vaikų. Tėvai – Lietuvos istorijos liudininkai, pergyvenę prieškario, karo ir pokario laikus, iki senatvės dirbę žemės ūkyje. Brolis Petras Papovas – Seimo narys.

Mokėsi Zarasų rajono Stelmužės aštuonmetėje (dabar – pagrindinė), Zarasų vidurinėje internatinėje mokykloje.

1974 m. atvažiavo į Kauną. Baigė Kauno politechnikos institutą (dabar – Kauno technologijos universitetas), įgijo radijo inžinieriaus specialybę.

1979 m. baigęs KPI, pradėjo dirbti, 1978 m. sukūrė šeimą.

Darbinė veikla iki Lietuvos Respublikos atkūrimo buvo susijusi su Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungos (komjaunimo organizacijos) ir Lietuvos komunistų partijos struktūromis Kauno mieste. 1979–1988 m. dirbo instruktoriumi, antruoju sekretoriumi, lektoriumi konsultantu, skyriaus vedėju.

1991–1995 m. dirbo uždarojoje akcinėje bendrovėje inžinieriumi ekonomistu, investicinės akcinės bendrovės direktoriumi, 1995–2000 m. – akcinės bendrovės „Lietuvos taupomasis bankas” Kauno miesto Centro skyriaus inžinieriumi.

1995-2000 m. – Kauno miesto savivaldybės tarybos narys.

1988–1989 m. demokratiškai išrinktas Lietuvos komunistų partijos sekretorius, pirmasis sekretorius. Vėliau ėjo nepriklausomos LKP sekretoriaus pareigas Kaune. 1990 m. susikūrus Lietuvos demokratinei darbo partijai, buvo vienas jos vadovų Kaune, o nuo 1993 m. – LDDP Kauno miesto tarybos pirmininkas. Buvo LDDP tarybos narys. Nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos Tarybos narys, Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas.*

Domisi valstybės valdymu ir savivaldybių reikalais, ekonomika.

Pomėgis – politika.

Moka rusų kalbą.

Žmona Valentina – Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kauno skyriaus vyriausioji mokesčių apskaitos inspektorė.

Turi du vaikus. Sūnus Vitalijus – Kauno technologijos universiteto chemijos technologijos specialybės IV kurso studentas. Duktė Rima – Kauno J.Basanavičiaus vidurinės mokyklos 11 klasės mokinė.
*

LR Seimas