Lietuvos Respublikos Seimas  English  

2000-2004 m. kadencijos Seimo narys

Zenonas MAČERNIUS

Zenonas MAČERNIUS*

Seimo narys nuo 2000 10 19 iki 2004 11 14.
Išrinktas Kelmės (Nr. 41) apygardoje,
iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija
Kandidato puslapis
 
Asmeninis elektroninis paštas: [email protected]

 • Kaimo reikalų komitetas Komiteto narys (nuo 2000 10 24 iki 2004 11 14)
 • Antikorupcijos komisija Komisijos narys (nuo 2001 10 31 iki 2004 11 14)
 • Ekonominių nusikaltimų tyrimo komisija Komisijos narys (nuo 2000 11 30 iki 2001 10 30)
 • Socialdemokratinės koalicijos (LDDP-LSDP-LRS) frakcija Frakcijos narys (nuo 2000 10 20 iki 2004 11 14)
 • Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės ir Kaliningrado srities Dūmos parlamentarų forumas, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupė, narys
 • Geros kaimynystės ryšių su Baltarusijos Respublika parlamentinė grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Šveicarijos Konfederacija grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Belgijos Karalyste, Nyderlandų Karalyste ir Didžiąja Liuksemburgo Hercogyste grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Portugalijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupė, narys
 • Tarpparlamentinių ryšių su Kirgizijos Respublika grupė, pirmininko pavaduotojas
 • Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupė, narys

Biografija

Zenonas MAČERNIUS

Gimė 1947 m. gegužės 1 d. Plungės rajono Šateikių apylinkėje, Kadaičių kaime valstiečių šeimoje.

1962 m. baigė Šateikių vidurinę mokyklą.

Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas) Agronomijos fakultetą, kurį 1967 m. baigė ir įgijo agronomo specialybę.

1982–1984 m. studijavo Leningrado (dabar – Sankt Peterburgo) aukštojoje partinėje mokykloje ir įgijo politinio darbuotojo kvalifikaciją.

1967–1974 m. dirbo vyriausiuoju agronomu Kelmės rajono „Draugystės” kolūkyje ir Kelmės rajono Užvenčio tarybiniame ūkyje.

1974–1978 m. – Kelmės rajono Kolainių tarybinio ūkio direktorius, 1978–1982 m. – Kelmės rajono žemės ūkio valdybos viršininkas ir vykdomojo komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, 1984–1987 m. – Mažeikių rajono vykdomojo komiteto pirmininkas, 1987–1991 m. – Lietuvos komunistų partijos Kelmės rajono komiteto pirmasis sekretorius.

1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir tuometinei Kelmės rajono valdžiai nesudarius galimybės jam įsidarbinti, apsisprendė grįžti į kaimą ir pradėjo ūkininkauti. Kartu 1991–1993 m. dirbo bendros Lietuvos ir Vengrijos komercinės įmonės „Ruteks” direktoriumi.

1992–1994 m. dirbo Seimo nario Zenono Adomaičio padėjėju.

1994–1995 m. – Kelmės rajono valdytojas.

1995–1997 m. dirbo Šiaulių apskrities valdytojo administracijoje Žemės ūkio departamento direktoriumi, 1997–2000 m. – akcinėje bendrovėje „Kelmės trikotažas” administratoriumi.

1970–1990 m. – Kelmės rajono tarybos deputatas. Nuo 1990 m. – Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys. 2000 m. balandžio–spalio mėnesiais – Kelmės rajono meras.

Dar studijų Lietuvos žemės ūkio akademijoje metais aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą. Nuo antro kurso buvo renkamas studentų kultūros klubo nariu, ketvirtame kurse buvo išrinktas šio klubo pirmininku.

Buvo TSKP narys. Buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narys nuo įkūrimo 1990 m. Nuo šios partijos įkūrimo buvo renkamas Kelmės rajono tarybos pirmininku. Nuo 2001 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos Tarybos narys, Kelmės skyriaus pirmininkas (LSDP nariu laikomas nuo 1990 m.).

Pomėgis – ūkininkavimas.

Moka rusų kalbą.

Žmona Irena Mačernienė – žemės ūkio specialistė, dabar ūkininkauja.

Turi tris vaikus. Sūnus Linas Mačernius – Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas) absolventas, dirba žemės ūkio gamybos ir perdirbimo kooperatyve „Tolūkiai” valdytojo pavaduotoju komercijai. Duktė Daiva Jurgilienė – individualios prekybos įmonės savininkė. Duktė Sigita Mačerniūtė – Lietuvos žemės ūkio universiteto magistrantė.
*

LR Seimas